Generalforsamling 2018

Generalforsamling i Ørsted Biograf – 21. marts 2018

Kirsten Bjerg, formand for Den selvejende Institution Ørsted Biografteater bød velkommen til den årlige generalforsamling og glædede sig over, at så mange af biografens støttemedlemmer var mødt op.

Herefter gik formanden over til at aflægge bestyrelsens beretning for det forløbne år:

Pressen har i de seneste par år beskæftiget sig meget med, at det har været lidt sløjt med antallet af biografgængere. I Ørsted har antallet af biografgængere også været lidt lavere i 2017 end det somme tider har været i andre år. Det fremgår af pressen, at det kan skyldes, at der ikke bliver produceret så mange gode danske film lige nu, idet de anerkendte danske filminstruktører tager til udlandet og laver film – f.eks. Susanne Bier, som instruerede Their Finest Hour og senest Per Fly, der har instrueret Dobbeltspil. Begge rigtig gode film, men ikke film der trækker lige så mange i biografen, som hvis det var danske film.

Når vores billetsalg ikke er faldet drastisk, skyldes det, at vi har sat billetprisen op med 10 kr. Ca. 3600 har været i biografen i 2017 mod ca. 4000 i 2016. Som sædvanlig, kan man næsten sige, var det en dansk film, som lokkede flest i biografen – denne gang var det ’Dræberne fra Nibe’ med 186 fordelt på 4 aftener.

Som I kan se i programmerne, er der ikke problemer med at få de nye film hurtigt. Vi kunne også godt få lov til at vise premierefilm, men der er den udfordring, at udlejer kræver, at de skal vises til mange flere forestillinger, og filmlejen vil være højere end de sædvanlige 25 – 30%. Så blot I har tålmodighed, skal filmene nok komme til Ørsted.

I lighed med tidligere har vi også i år haft 3 operaaftener. Don Giovanni, Rigoletto og Turandot med introduktion og forklaring ved Inger Lise Maarup. Der er altid indlagt en pause, hvor der serveres et lille traktement, og hvor der er mulighed for at tale sammen og at stille spørgsmål til Inger Lise.

I vinterferien i år havde vi besluttet os for at gøre meget ud af at vise børnefilm – 2 forskellige med 3 dage pr. film og for 2 forskellige aldersgrupper. Den første film – Fernando – gik rigtig godt med 133 børn (og voksne) i biffen. Den anden film – Mumitroldenes vinter – gik rigtig skidt – kun 8 så filmen på de 3 dage. Det må vi tænke lidt over.

Af andre aktiviteter, biografen har været involveret i, kan bl.a. nævnes:
Ørsted Borgerforenings julefest, hvor julefesten startede med en tur i biografen. 70 børn og voksne så ’Familien Jul’. Også forårsmessen har vi deltaget i.

Vi viser også børnebio, hvor Grenaa Børnebio sørger for at invitere institutioner i hele kommunen i biografen. Det er ikke noget, vi har umiddelbar økonomisk fordel af, men vi regner med, at det er med til at give en god reklame for biografen. I år har det for en gang skyld været børn ’udefra’, der har været i biografen, og det matcher meget godt, at vi er lokalområdets biograf.

Ældre Sagen vil gerne samarbejde med os om film om eftermiddagen. Det var ikke fordi, der kom så mange til filmene, så vi må nok have en snak om, om det er noget, vi skal prøve igen. Som noget nyt prøvede vi at flytte søndags aftens film til søndag kl. 16. Det resulterede dog blot i, at der stod en flok uden for døren søndag aften, og så måtte vi vise den en gang til. Vi vil jo gerne gøre det godt for kunderne! Det beviser, at vores spilletidspunkter ligger dybt i folk, og at det skal vi ikke sådan lave om på.

Vi har haft et enkelt arrangement med en virksomhed, som inviterede kunder i biografen for at høre nyt fra virksomheden og samtidig få en kulturel oplevelse. Den slags arrangementer vil vi altid gerne være med til.

Vi har forsøgsvis indgået en ny annonceringsaftale med Lokalavisen. Nogle har sikkert bemærket, at vores annonce i Lokalavisen har fået et nyt udseende og er blevet større. Vi skal i år evaluere aftalen, og så må vi se, om vi skal fortsætte.
Vi søger løbende at spørge folk om, hvor man søger oplysning om, hvilke film, der vises i Ørsted Biograf. Er det på hjemmesiden, facebook, Lokalavisen eller andre steder? Det er vores umiddelbare indtryk, at flest orienterer sig i Lokalavisen.

Som I kan se, er der igen blevet skiftende kunstudstillinger i biografen. Der har været 5 forskellige inden for det seneste år, og der er tre på venteliste. Der er rigtig mange lokale kunstnere, som gerne vil bruge biografen som udstillingsvindue. Det er vi glade for.

Vi har to spændende arrangementer på bedding til efteråret. Det ene er et foredrag om Johannes Møllehave og visning af hans film ’Hellere forrykt end forgæves’. Det laves i samarbejde med Folkeuniversitet. Det andet bliver et musikarrangement omkring John Mogensens film – ’Så længe jeg lever’ – (den har vi haft på plakaten som ugens film i uge 15). Vi påtænker at gentage filmen i september, hvor vi vil få lokale bands til at spille John Mogensens musik, men aftalerne er ikke endelig på plads endnu.

Formanden rundede sin beretning af med endnu engang at takke for fremmødet og: Tak for, at I går i Ørsted Biograf og dermed er med til at fastholde biografens eksistensberettigelse.

Inden selve beretningen kom formanden med nogle betragtninger omkring det at drive biograf:
Uden en flok friske, frivillige ville der ikke være nogen biograf i Ørsted. Vi markedsfører Ørsted Biograf som lokalområdets biograf. Biografens gæster kommer fra Fjellerup i øst, Assentoft i vest, Auning i syd, og nord giver nogenlunde sig selv. Det hænder også, der kommer gæster helt fra Randers eller andre steder, og de er naturligvis også meget velkomne – det handler ofte om biografklub Danmark film, som de ikke har nået at se hjemme i deres lokale biograf.
I lighed med gæsterne kommer de frivillige, som driver biografen, også fra forskellige steder i lokalområdet. Det er rigtig godt, for de er gode ambassadører for biografen, og er på den måde med til at sørge for markedsføringen.
Også her i aften er en del af de frivillige til stede, men dog ikke alle, da der jo kan være mange gode grunde til også at være andre steder. Der skal lyde en stor tak til mine biografkolleger for godt samarbejde.