Arkiv

FORÅRSKONCERT  

i Ørsted Biograf

Tirsdag den 2. maj 2017 kl. 19.30

 Medvirkende:

Grenaa Koret

Dirigent: Severin Korsgaard

Vivildkoret

Dirigent: Klaus Bjerg

Jens Steenberg og Jakob Holm spiller hyggelig musik i pausen.

Koncerten varer ca. 2 timer – gratis entré

Alle er velkomne !

Fernisering i Ørsted Biograf

28. april 2017 kl. 14.00

med malerier af

Eva Andersen og

Knud Jensen

       Alle er velkomne!

25. marts 2015

Generalforsamling 2015

Bestyrelsens beretning

Færre solgte billetter, men større overskud

Vi har solgt færre billetter i 2014 end i 2013. Vi har haft ca. 3500 gæster i 2014 mod ca. 4200 i 2013. Det er i Ørsted, som det er i landets øvrige biografer, billetsalget hænger sammen med, hvilke film der er på markedet. ’Fasandræberne’ og ’Klassefesten’ har været de film, der har trukket flest i biografen. Typisk for begge film er, at de er danske. Den film, der har haft det laveste antal tilskuere, var filmen ‘Lev stærkt’, som er en dansk ungdomsfilm med Cyron Melville i en af rollerne. Og selvom Cyron Melville er lokalt funderet, har det åbenbart ikke været nok til at trække folk i biografen. Det fortalte Kirsten Bjerg, formand for Ørsted Biograf, da hun på bestyrelsens vegne aflagde beretning på generalforsamlingen forleden.

Uanset nedgangen i antal solgte billetter kom biografen ud af 2014 med overskud på ca. kr. 34.000, en stigning på knap kr. 9.000 i forhold til året før. Det kan især tilskrives større indtægter på kioskdriften samt sponsorer og reklamer. Biografen har fortsat en god likviditet.

Nyt tag på biografbygningen og renovering af facaden

Vi har i 2014 fået oplagt nyt tegltag på biografbygningen og har endvidere fået renoveret facaden. Arbejdet blev udført af lokale håndværkere og beløb sig til kr. 283.000 eksklusive moms. Hele beløbet blev finansieret med penge fra Mærsk-fonden og Elro-fonden. Elrofondens bestyrelse har aflagt biografen et besøg i efteråret for at sikre sig, at pengene nu også var blevet brugt til formålet.

5 operafilm og 1 balletfilm i 2014/15

I sæsonen 2014/15 viser vi igen 5 operafilm og 1 balletfilm. Publikumsantallet ligger typisk på mellem 5 og 25 til den slags film. Lige nu mangler vi at vise 2 film her i foråret. Vi kan ikke vælge frit, hvilke film vi viser. Det er film, der vises i bestemte perioder, og som skal vises inden for den måned. Økonomisk kan det godt hænge sammen, og det er nogle rigtig hyggelige arrangementer, hvor der holdes pause, og der serveres enten vin eller kaffe og kage. Inge Lise Mårup kommer og introducerer filmene, og det er i hvert fald godt for mig og sikkert også for andre, for jeg synes, det er rigtig svært at finde ud af, både hvad ballet og opera handler om, hvis ikke man får lidt introduktion, fortæller biografformanden og tilføjer, at der nu er kommet en ny leverandør på banen, hvor vi kan nøjes med selvvalgt antal film. 6 film pr. sæson er nok lige i overkanten. 2 -3 kunne være mere passende.

Fortsat børnebio i Ørsted Bio

Vi viser fortsat børnebio 2 – 3 gange om året. Det arrangeres af børnebiffen i Grenå, så det er en stor hjælp for os. Typisk er det Ørsted Børneby, der kommer og ser film, da de bor tæt ved, og let kan benytte sig af tilbuddene. Andre er afhængige af bustransport, når de skal komme og besøge biografen.

Andre arrangementer

Biografen deltager fortsat i den årlige Kulturdag, som nu er flyttet til landbrugsmuseet på Gammel Estrup. Også på forårmessen i Rougsøhallen var vi repræsenteret. Her uddelte vi bl.a. gratis plakater. Papirplakater forventes dog at forsvinde og blive afløst af digitale plakater, og så ophører den aktivitet på et dog ikke nærmere fastsat tidspunkt.

Den 18. april afvikles et koncertarrangement i biografen med Elvis på plakaten. Der er foreløbig tilmeldt nogle få bands, og vi håber selvfølgelig, at der kommer flere. Og så håber vi selvfølgelig, at der kommer nogle og hører på. Der er allerede reserveret billetter, så vi tror, det bliver en fin dag.

Tak for opbakning til biografen

Til slut rettede formanden en tak til alle, der kommer og ser film i biografen og som støtter op om biografen. Uden jer, var der ikke meget ved at vise film, og på et tidspunkt ville det høre op, hvis vi ikke fik penge i kassen. En tak skal der også lyde til mine medbiografdirektører, for uden jer, var der ikke nogen biograf.

*********************************************************************************************************

28. marts 2015

Ørsted Bio åbner ny hjemmeside

Ørsted Biografs hjemmeside har fået et nyt layout med en smartere og mere moderne og dynamisk opbygning med bl.a. løbende opdateringer om, hvilke nye tiltag, der sker i biografen. Nye opdateringer på hjemmesiden, vil altid blive listet på forsiden.

Som noget nyt er det nu også muligt via hjemmesiden at tilmelde sig en mailingliste, hvor man kan modtage en mail med biografens filmprogram, hver gang det fornys, fortæller Kirsten Bjerg fra biografen. Ligeledes vil man også kunne modtage en mail med underretning om, hvilke arrangementer, der er planlagt i biografen i den nærmeste fremtid.

Kirsten Bjerg fortæller videre, at der arbejdes på via hjemmesiden at gøre det muligt for publikum at bidrage med forslag til, hvilke film man gerne ønsker vist i biografen. Kirsten Bjerg understreger dog, at dette ikke er nogen garanti for, at alle ønsker kan opfyldes. Når der bookes film hos filmudlejerne, er man nødt til at tage hensyn til, hvilke film der rent faktisk udbydes samt forpligtelsen til og ønsket om lødighed og alsidighed i biografens repertoire, som i sidste ende er biografbestyrelsens ansvar.

Moderniseringen af hjemmesiden sker som en naturlig forlængelse af biografens digitalisering i november 2011. Hjemmesidens adresse er fortsat www.orstedbiograf.dk