Biografens historie

Biografens historie
Ørsted Biograf Teater så dagens lys i 1926. En lokal beboer havde for egen regning opført en bygning i Ørsteds vestlige udkant alene med det formål at drive biograf. Den oprindelige bygning består endnu, men er naturligvis renoveret og moderniseret flere gange, sidst i 2014.

Frem til 1997 har biografbygningen haft 4 ejere. I 1983 overtog en lille gruppe frivillige biografinteresserede driften af biografen i regi af foreningen Den selvejende Institution Ørsted Biografteater – eller i daglig tale Ørsted Biograf, som blev stiftet til formålet.

Den 1. februar 1997 overtog Ørsted Biograf den gamle biografbygning for kr. 280.000 med velvillig finansiering fra den daværende Rougsø Kommune i form af et rente- og afdragsfrit lån og blev dermed “herre i eget hus”, og hvad dermed følger.

Foreningen ‘Den selvejende Institution Ørsted Biografteater’
Da Ørsted Biograf købte biografejendommen i 1997 måtte vedtægterne revideres og gøres mere formelle, da de nu skulle bruges i forbindelse med tinglysning af skøde og lånedokument til kommunen. Vedtægterne kan ses ved at klikke her.Vedtægter

Den daglige drift af biografvirksomheden
Den gruppe frivillige, som i 1983 samledes for i fællesskab at drive biografen videre, efter at de tidligere ejere havde valgt at trække sig tilbage, havde intet professionelt kendskab til hverken tekniske eller administrative sider af biografdrift. Men ved hjælp af intenst arbejde og entusiasme lykkedes det gruppen på kort tid at blive habile ud i biografdrift.

Gruppen bestod dengang af ca. 12 personer med vidt forskellig baggrund. Siden er der sket en løbende udskiftning i gruppen, men grundstrukturen i driften af biografen er den samme som dengang. Gruppen, der i dag driver biografen, er på ca. 25 personer. Heldigvis har der i gruppen altid været folk med håndværksmæssig snilde, og det har såvel bygning – inde som ude – og det ‘tekniske’ apparatur nydt godt, især i de første vanskelige år i foreningsregi med en nedslidt bygning og ditto apparatur.

Ørsted Biograf er i dag en af de få biografer, der drives udelukkende med frivillig, ulønnet arbejdskraft.

Renovering af bygning, biografsal og udstyr i 2006
En omfattende renovering af bygningen med det hovedsigte bl.a. at bevare så meget af dens oprindelige udseende som muligt herunder den karakteristiske gule murfarve, døre og de buede vinduespartier ud mod Sygehusvej stod færdig i foråret 2006. Herudover var biografsalen blevet moderniseret, og der var blevet installeret nyt apparatur. Alt i alt en samlet investering på en lille million ekskl. moms. Fordelagtige priser fra lokale håndværkere og hårdt arbejde af kredsen af frivillige hjælpere omkring biografen var i høj grad medvirkende til at holde investeringen nede på dette lave niveau.
Finansiering blev fremskaffet ved lån fra Århus Amts Udviklingsfond med kaution af Rougsø kommune og tilskud fra Filminstituttet. Lånet fra Århus Amts Udviklingsfond er i 2010 afløst af et rente- og afdragsfrit lån fra Norddjurs Kommune mod pant i biografbygningen.

Biografens økonomi
Biografdriften hviler udelukkende på indtægter fra salg af billetter, kioskdrift, støttemedlemskab via foreningen samt reklame- og sponsorindtægter fra lokale erhvervsdrivende.

Biografen i lokalsamfundet
Med en afstand på ca. 30 km til nærmeste konkurrenter i de større byer er Ørsted Biograf solidt forankret i lokalsamfundet. Mange små biografer i provinsen har i de seneste år måttet dreje nøglen om, fordi konkurrencen fra premierebiograferne i de større byer har været for hård. Når Ørsted Biograf har kunnet overleve, er det primært på grund af frivillig, ulønnet arbejdskraft og stor, lokal opbakning.
Filmforevisning er den primære aktivitet i biografen, men der foregår også andre kulturelle aktiviteter f.eks. koncerter, foredrag, studiekredse.