Hvordan fungerer hjernen?

Foredragsholder:

Leif Østergaard

professor ved Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet, og overlæge ved Neuroradiologisk Afsnit, Aarhus Universitetshospital

Spilletidspunkter:
Tirsdag den 24. Oktober: kl. 18.45

Synopsis:

Vores hjerne består af over 100 mia. celler som kommunikerer med hinanden i komplicerede netværk. Men hvordan hjælper hjernen os med at lære nye færdigheder og med at navigere i en stadig mere kompleks verden? Og hvorfor svækkes disse evner undertiden med alderen?

Hør om hvordan forskerne de seneste årtier har opnået en række gennembrud i vores forståelse af hjernen – takket være bl.a. teoretisk fysik og avanceret skanner-teknologi. Vi har nu en omfattende viden som dagligt kommer patienterne til gode.

Foredraget vil give et indblik i den nyeste viden om hjernen, dens funktion, og om årsagerne til de hjernesygdomme som forskerne arbejder på at forebygge.